Structural properties of Bi containing InP films explored by cross-sectional scanning

C.M. Krammel, P.M. Koenraad, M. Roy, P.A. Maksym, Shumin Wang

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

35 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Structural properties of Bi containing InP films explored by cross-sectional scanning'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science