Structural elucidation of novel allosteric regulatory mechanisms in nuclear receptors

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

181 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Biomedical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Brunsveld, Luc, Promotor
  • Doveston, Richard G., Co-Promotor
Datum van toekenning16 dec. 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5172-9
StatusGepubliceerd - 16 dec. 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit