Structural effects of small molecules on phospholipid bilayers investigated by molecular simulations

B.W. Lee, R. Faller, A.K. Sum, I. Vattulainen, M. Patra, M.E.J. Karttunen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  46 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Structural effects of small molecules on phospholipid bilayers investigated by molecular simulations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Chemische stoffen

  Fysica en Astronomie