Structural development in highly oriented glassy poly(ethylene) terephthalate) with temperature and mechanical stress.

A.G.P.U. Göschel

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelACS Div. Of Polymeric Materials: Science and Engineering
Pagina's531-533
Aantal pagina's3
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit