Structural damage and inflammation on radiographs or magnetic resonance imaging are associated with cortical interruptions on high-resolution peripheral quantitative computed tomography: a study in finger joints of patients with rheumatoid arthritis and healthy subjects

A. Scharmga, P.P.M.M. Geusens, M. Peters, J.P.W. van den Bergh, D. Loeffen, T. Schoonbrood, B. van Rietbergen, D Vosse, R.A.M. Weijers, A. van Tubergen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
154 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Structural damage and inflammation on radiographs or magnetic resonance imaging are associated with cortical interruptions on high-resolution peripheral quantitative computed tomography: a study in finger joints of patients with rheumatoid arthritis and healthy subjects'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Nursing and Health Professions

Medicine and Dentistry