Structural characterizations of the navigational expressiveness of relation algebras on a tree

G.H.L. Fletcher, M. Gyssens, J. Paredaens, D. Van Gucht, Yuqing Wu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Structural characterizations of the navigational expressiveness of relation algebras on a tree'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen