Structural characterization of 14-3-3 protein-protein interactions to explore ligandability for small molecule modulators

Alice Ballone

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

57 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Biomedical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Ottmann, Christian, Promotor
  • Mori, Mattia, Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning30 sep 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5124-8
StatusGepubliceerd - 30 sep 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit