Structural characterization of 14-3-3ζ in complex with the human Son of sevenless homolog 1 (SOS1)

Alice Ballone, Federica Centorrino, Madita Wolter, Christian Ottmann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
140 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Structural characterization of 14-3-3ζ in complex with the human Son of sevenless homolog 1 (SOS1)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen