Structural characterization and magnetoresistance in organic spin valves

W. Wagemans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelSTW-5901 Spintronics, User Committee meeting; Eindhoven, Netherlands, the (24 mei 2006)
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit