Structural brain network: What is the effect of LiFE optimization of whole brain tractography?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
310 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Structural brain network: What is the effect of LiFE optimization of whole brain tractography?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen