Structural aspects of bismuth molybdate (Bi2MoO6)

A.F. van den Elzen, L. Boon, R. Metselaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

38 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)773-776
TijdschriftStudies in Inorganic Chemistry
Volume3
Nummer van het tijdschriftSolid Stat
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit