Structural and magnetic properties of Co/Ag multilayers

E.A.M. van Alphen, P.A.A. van der Heijden, W.J.M. de Jonge

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Structural and magnetic properties of Co/Ag multilayers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics

Material Science