Structural analysis and visualization of C++ code evolution using syntax trees

F. Chevalier, D. Auber, A.C. Telea

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Structural analysis and visualization of C++ code evolution using syntax trees'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen