struc2gauss: Structural role preserving network embedding via Gaussian embedding

Yulong Pei (Corresponding author), Xin Du, Jianpeng Zhang, George Fletcher, Mykola Pechenizkiy

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'struc2gauss: Structural role preserving network embedding via Gaussian embedding'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen