Strongly regular graphs of $L_2$-type and of triangular type

J.J. Seidel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)188-196
TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
Volume70
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1967

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Strongly regular graphs of $L_2$-type and of triangular type'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit