Strongly regular graphs derived from combinatorial designs

J.M. Goethals, J.J. Seidel

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)597-614
  TijdschriftCanadian Journal of Mathematics / Journal Canadien de Mathématiques
  Volume22
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1970

  Citeer dit