Strongly excessive functions in Markov decision theory

K.M. Hee, van, J. Wessels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)234-235
Aantal pagina's2
TijdschriftAdvances in Applied Probability
Volume9
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1977

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Strongly excessive functions in Markov decision theory'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit