Strong dynamic input-output decoupling : from linearity to nonlinearity

H.J.C. Huijberts, H. Nijmeijer

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

86 Downloads (Pure)

Samenvatting

We study the strong dynamic input-output decoupling problem (SDIODP) for nonlinear systems. It is shown that, given a generically satisfied assumption, the solvability of the SDIODP around an equilibrium point is equivalent to the solvability of the same problem for the linearization of the system around this equilibrium point. We introduce the Singh compensator, a dynamic state feedback of minimal order that solves the SDIODP. It is shown that, given the assumption mentioned above, the linearization of the Singh compensator around an equilibrium point is a Singh compensator for the linearization of the original nonlinear system around this equilibrium point.
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's10
StatusGepubliceerd - 1992

Publicatie series

NaamMemorandum COSOR
Volume9204
ISSN van geprinte versie0926-4493

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Strong dynamic input-output decoupling : from linearity to nonlinearity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit