Strong binding of paraquat and polymeric paraquat derivatives by basket‐shaped hosts

Albertus P.H.J. Schenning, Bas de Bruin, Alan E. Rowan, Huub Kooijman, Anthony L. Spek, Roeland J.M. Nolte

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Exceptionally high binding constants Ka of up to 57000 M −1 have been determined for the binding of paraquat and polymeric paraquat derivatives 2 in the cavities of basket‐shaped host molecules 1. Host–guest complexations of this kind are of interest with respect to the modification of the physical properties of electroactive polymers, which are potential molecular switches. (Figure Presented.)

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2132-2134
Aantal pagina's3
TijdschriftAngewandte Chemie - International Edition
Volume34
Nummer van het tijdschrift19
DOI's
StatusGepubliceerd - 16 okt. 1995
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Strong binding of paraquat and polymeric paraquat derivatives by basket‐shaped hosts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit