Stroming in wanorde

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale/afscheids redePopulair

Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieNijmegen
UitgeverijKatholieke Universiteit Nijmegen
Aantal pagina's28
ISBN van geprinte versie9090146660
StatusGepubliceerd - 23 feb. 2001
Extern gepubliceerdJa

Bibliografische nota

Rede (in verkorte vorm) uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de stromingsleer aan de Faculteit der Natuurwetenschappen Wiskunde en Informatica vanwege de Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds (SNUF) aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op vrijdag 23 februari 2001.

Citeer dit