Striving for mental vigor through restorative activities: application of the Campbell Paradigm to construct the attitude toward mental vigor scale

F. Beute, F.G. Kaiser, A. Haans, Y.A.W. de Kort

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
122 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Striving for mental vigor through restorative activities: application of the Campbell Paradigm to construct the attitude toward mental vigor scale'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen