Stripping voltammetry and chronoamperometry of an adsorbed species with repulsive lateral interactions

M.T.M. Koper

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Stripping voltammetry and chronoamperometry of an adsorbed species with repulsive lateral interactions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie