Stress shielding and bone resorption in THA: clinical versus computer-simulation studies

R. Huiskes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

96 Citaten (Scopus)
84 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Stress shielding and bone resorption in THA: clinical versus computer-simulation studies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen