Stress-absorbing elements in dental implants

I.P. Rossen, van, L.H. Braak, C. Putter, de, K. Groot, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

104 Citaten (Scopus)
203 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)198-205
TijdschriftJournal of Prosthetic Dentistry
Volume64
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit