Strengthening of glass by hybrid organic-inorganic coatings

G. With, de, R.H. Brzesowsky, J.G. Lierop, van, I.J.M. Snijkers-Hendrickx, N.A.M. Sweegers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)105-113
TijdschriftJournal of Non-Crystalline Solids
Volume226
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit