Streamer properties of pulsed corona discharge in water

E.M. Veldhuizen, van, W.R. Rutgers, W.F.L.M. Hoeben, A.H.F.M. Baede, N.Yu. Babaeva

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Streamer properties of pulsed corona discharge in water'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics