Streamer inception and propagation in a multiple wire-cylinder pulsed corona reactor

F.J.C.M. Beckers, A.J.M. Pemen, E.J.M. Heesch, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Streamer inception and propagation in a multiple wire-cylinder pulsed corona reactor'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie