Stream function approach for determining optimal surface currents

G.N. Peeren

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

1710 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Frits Philips Inst. Quality Management
Begeleider(s)/adviseur
  • Schilders, Wil H.A., Promotor
  • Mattheij, Bob, Promotor
Datum van toekenning9 dec. 2003
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0792-X
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit