Strawberry Supracolloids for Water-borne Coating Applications

Siyu Li

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

342 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Esteves, A.C.C. (Catarina), Promotor
  • Tuinier, Remco, Promotor
Datum van toekenning8 mrt. 2023
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5684-7
StatusGepubliceerd - 8 mrt. 2023

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit