Strategy formulation : a case study

A.P. Nagel, R. Ramesh

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

83 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)241-249
TijdschriftProductivity
Volume27
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit