Strategy for reduced calibration sets to develop quantitative structure-retention relationships in high-performance liquid chromatography

J.P.M. Andries, H.A. Claessens, Y. Vander Heyden, L.M.C. Buydens

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    19 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Strategy for reduced calibration sets to develop quantitative structure-retention relationships in high-performance liquid chromatography'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Chemistry