Strategische beleidsvorming in multinationale ondernemingen

M.H.J.M. Crijnen, A.J. Weele, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

164 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)93-100
TijdschriftHarvard Holland review
Nummer van het tijdschrift17
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit