Strategies for engineering cartilage with improved content and organization

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

261 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Strategies for engineering cartilage with improved content and organization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie