Strategic purchasing and innovation : a relational view

C. Castaldi, C. Kate, ten, R. Braber, den

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Strategic purchasing and innovation : a relational view'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance

Psychology