Strategic planning for research and development

T.M.A. Bemelmans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

15 Citaten (Scopus)
185 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)33-44
TijdschriftLong Range Planning
Volume12
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1979

Citeer dit