Strain, stresses and forces in blanking

J.A.H. Ramaekers, J.A.G. Kals

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

  355 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Plaats van productieEindhoven
  UitgeverijTechnische Hogeschool Eindhoven
  Aantal pagina's13
  StatusGepubliceerd - 1986

  Publicatie series

  NaamTH Eindhoven. Afd. Werktuigbouwkunde, Vakgroep Produktietechnologie : WPB
  VolumeWPA0274

  Citeer dit