Strain path dependence of flow curves

W.H. Sillekens, J.H. Dautzenberg, J.A.G. Kals

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  10 Citaten (Scopus)
  182 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)255-258
  TijdschriftCIRP Annals
  Volume40
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit