Strain gradient crystal plasticity theory for modeling of metal thin film behavior

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

116 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Strain gradient crystal plasticity theory for modeling of metal thin film behavior'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie