Strain engineered lateral quantum dot molecules

T. Lippen, van

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

310 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Ploog, K., Promotor
  • Nötzel, Richard, Co-Promotor
  • Koenraad, Paul M., Promotor
Datum van toekenning23 nov 2006
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-2132-6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit