Strain and curvature diagrams of eccentrically loaded masonry specimens

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageProfessioneel

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the British Masonry Society
RedacteurenG. Thompson
Pagina's523-530
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit