Strain aligned excitons in quantum dots : Fröhlich interaction

A.W.E. Minnaert

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

152 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Wolter, Joachim, Promotor
  • Devreese, Jozef, Promotor
  • Silov, Andrei Y., Co-Promotor
Datum van toekenning17 jan 2001
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-1699-6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit