Straight-path queries in trajectory data

M.T. Berg, de, A.D. Mehrabi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Straight-path queries in trajectory data'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde