Stopping times and Markov programming

J. Wessels

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelTransactions of the Seventh Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions, Random Processes and the 1974 European Meeting of Statisticians (Prague, August 18-23, 1974)
Plaats van productieDordrecht
UitgeverijReidel
Pagina's575-585
StatusGepubliceerd - 1977

Citeer dit

Wessels, J. (1977). Stopping times and Markov programming. In Transactions of the Seventh Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions, Random Processes and the 1974 European Meeting of Statisticians (Prague, August 18-23, 1974) (blz. 575-585). Reidel.