Stopping powers for channeled helium ions in silicon using electron densities from bandstructure calculations

P.W.L. Dijk, van, L.J. IJzendoorn, van, M. de Koning, P.A. Bobbert, W. van Haeringen, M.J.A. Voigt, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Stopping powers for channeled helium ions in silicon using electron densities from bandstructure calculations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie