Stoom! Technische vernieuwingen in Nederland 1780 - 1914

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)51-72
TijdschriftSpiegel Historiael
Volume43
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit