Stochastische modellen voor random-access-netwerken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Draadloze communicatienetwerken spelen een cruciale rol in het verbinden van laptops, smartphones, sensoren en talloze fysieke apparaten, en zijn van vitaal belang voor het uitwisselen van data tussen personen, computerbreinen en andere elementen in onze informatiemaatschappij. Wegens de immense schaalgrootte en fijnmazige infrastructuur, is het onmogelijk centraal de regie te voeren over het dataverkeer in deze netwerken. Doorgaans worden dan ook zogenaamde random-access-algoritmen gebruikt, waar individuele gebruikers de datastromen op autonome wijze aansturen. Sem Borst, Johan van Leeuwaarden en Peter van de Ven beschrijven in dit artikel stochastische deeltjesmodellen om het macroscopische gedrag van deze netwerken te begrijpen en de prestaties te verbeteren.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)201-206
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/16
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit