Stochastisch koelen en de voetbalpool

J.H. van Lint

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

58 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)39-44
TijdschriftVerslag van de gewone vergadering der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Afd. Natuurkunde
Volume101
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit