Stochastic protein interactions monitored by hundreds of single-molecule plasmonic biosensors

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

74 Citaten (Scopus)
68 Downloads (Pure)

Samenvatting

d
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3507-3511
TijdschriftNano Letters
Volume15
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Stochastic protein interactions monitored by hundreds of single-molecule plasmonic biosensors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit