Stochastic optimal control for avoiding emergency department divert

K. Jayakumar, A. Chockalingam, V.G. Duffy, M.A. Lawley

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 2010 Industrial Engineering Research Conference, June 5-9, 2010, Cancun, Mexico
RedacteurenA. Johnson, J. Miller
Aantal pagina's6
StatusGepubliceerd - 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit