Stochastic inventory models for a single item at a single location

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

161 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Stochastic inventory models for a single item at a single location'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.